ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Collage Effect

Η τεχνική Collage είναι μια παραλλαγή της τεχνικής Mosaic, μόνο που σε αυτή την περίπτωση έχετε μεγαλύτερο έλεγχο των οπτικών στοιχείων που θέλετε να γίνει η αναπαραγωγή αναρίθμητων συνδυασμών.

Αντίθετα στο Mosaic η αναπαραγωγή των παραλλαγών γίνεται τυχαία και με μικρό έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση κάποιος ειδικός της Καρύδης Labels θα σας καθοδηγήσει για ένα άρτιο αποτέλεσμα.