ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Μεταλλικά Εφέ

Με τη χρήση των κατάλληλων πρώτων υλών αλλά και τη σωστή επεξεργασία των αρχείων σας, πλέον μπορούμε να προσδώσουμε μια μεταλλική εικόνα στην ετικέτα σας ή σε συγκεκριμένα μέρη αυτής, επιλέγοντας ποια στοιχεία της θέλουμε να είναι πιο «μεταλλικά» και ποια όχι.

Είναι μια εναλλακτική μέθοδος της κλασσικής τεχνικής της μεταλλοτυπίας με τη διαφορά ότι η συγκεκριμένη μας παρέχει τη δυνατότητα να δώσουμε την αίσθηση του μετάλλου σε αναρίθμητες αποχρώσεις.