ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Μεταβλητά Δεδομένα

Ένα από τα πιο δυνατά εργαλεία μάρκετινγκ και προβολής που μπορεί να έχουν τόσο οι ιδιοκτήτες μια ετικέτας όσο και οι designers αυτής, είναι η εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων. Στην Καρύδης Labels, έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώνουμε μεταβλητά δεδομένα που μπορεί να αφορούν barcodes, security codes, αρίθμηση, κείμενο, εικόνες κτλ.  και όλα αυτά σε μία και μοναδική εκτύπωση.

Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορείτε να δημιουργείτε μοναδικές ετικέτες που μπορεί να αφορούν σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, πχ επετειακή έκδοση με προσωποποιημένη πληροφόρηση (φωτογραφία, μοναδικά στοιχεία του παραλήπτη κτλ).

Διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό και αυξήστε τις πωλήσεις σας, κάνοντας τον καταναλωτή σας μέρος του προϊόντος σας.