ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Mosaic Effect

Με την τεχνική Mosaic μπορείτε να διαφοροποιήσετε την συσκευασία σας και να κάνετε τον καταναλωτή να νιώσει μοναδικός… όπως ακριβώς και η ετικέτα που κρατά στα χέρια του. Το προϊόν ξεχωρίζει στο ράφι και προσελκύει το ενδιαφέρον του τελικού καταναλωτή.

Συγκεκριμένα με την τεχνική Mosaic, εμείς στην Καρύδης Labels, μπορούμε να «εστιάσουμε» σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εικαστικού της ετικέτας και αυτό να το αναπαράγουμε σε άπειρες διαφοροποιημένες παραλλαγές που όμως διατηρούν την αρχική ταυτότητα του προϊόντος. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το ίδιο ακριβώς προϊόν αλλά με διαφορετικές παραλλαγές της συσκευασίας του, αναπτύσσοντας έτσι μια μοναδική σχέση μαζί του.

Κάντε τον πελάτη σας να νιώσει μοναδικός… όπως ακριβώς και η ετικέτα που κρατά στα χέρια του.