ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Sandwich Effect

Το Sandwich Effect είναι μια τεχνική που σας επιτρέπει να δώσετε μια διαφορετική «προοπτική» στο προϊόν σας, δημιουργώντας μια ετικέτα που φαίνεται εκτυπωμένη τόσο στο εσωτερικό της τμήμα όσο και στο εξωτερικό της.

Είναι μια ιδανική μέθοδος για διάφανα υλικά, δίνοντας σας το «εργαλείο» να επιλέξετε κάποιο εικαστικό, moto κτλ το οποίο θα φαίνεται δια μέσου του μπουκαλιού και θα κάνει το προϊόν σας ξεχωριστό.