ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Θερμικές Ετικέτες – Logistics

Η Καρύδης Labels καλύπτει κάθε απαίτησή σας γύρω από την εκτύπωση θερμικών ετικετών για logistics και όχι μόνο. Χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες κόλλες και το ενδεδειγμένο κάθε φορά χαρτί, προκειμένου να εξασφαλίζουμε την αντοχή της ετικέτας σε οποιοιδήποτε περιβάλλον αποθήκευσης και καταπόνησης.

Προτείνουμε λύσεις στα μέτρα σας, αναλαμβάνοντας παραγγελίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι θερμικές ετικέτες προσφέρουν λειτουργική σήμανση για κάθε προϊόν και συμβάλλουν στην εύκολη αναζήτησή του.