ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Τρόφιμα

Η εταιρεία Καρύδης Labels παράγει ετικέτες τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτής της κατηγορίας προϊόντων. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο τη συσκευασία σας, προτείνοντας την πλέον κατάλληλη μορφή ετικέτας για εσάς.

Τα υλικά, οι διαστάσεις,η τεχνοτροπία και ο σχεδιασμός των ετικετών για τρόφιμα, πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης του προϊόντος.

Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στη μονάδα παραγωγής μας. Οι πρώτες ύλες φέρουν πιστοποιητικά καταλληλόλητας και εξασφαλίζουν αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η αλλαγή θερμοκρασίας ή η υγρασία.

Επιλέξτε με τη βοήθειά μας το τελικό layout που θα κάνει το προϊόν σας να φαίνεται μοναδικό στα μάτια του καταναλωτή.