ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΚΑΡΥΔΗΣ labels, αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση και ακεραιότητα, των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Τηρούμε απαρέγκλιτα τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρώντας  και προστατεύοντας τα στοιχεία σας, ακολουθώντας κάθε αρχή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο δικτυακό μας τόπο, αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων, παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με την οριζόμενη Αρχή περί συλλογής των στοιχείων με νόμιμο και θεμιτό τρόπο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) (ονοματεπώνυμο, e-mail, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεθεί στην διάθεσή μας), με σκοπό την επικοινωνία με την εταιρεία μας, ακολουθώντας την αρχή του σκοπού της συλλογής των στοιχείων, όπως προβλέπεται στον ΓΚΠΔ.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ συνιστά ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και αποδοχή της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας.

Η ΚΑΡΥΔΗΣ labels, έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών της, για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, στα πλαίσια εξασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της, ενώ ταυτόχρονα έχει υποχρέωση νόμιμης τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Παράλληλε δε, τα υποκείμενα, οι χρήστες δηλαδή, έχουν κάθε δικαίωμα οποτεδήποτε θελήσουν, να ενημερωθούν για το αρχείο με τα στοιχεία τους που διατηρεί η εταιρία μας, να έχουν πρόσβαση σε αυτό, καθώς και να ζητήσουν την διαγραφή του.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτό το δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του δικτυακού τόπου. Κάθε φορά που η ΚΑΡΥΔΗΣ labels συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και επικοινωνίας κυρίως μαζί σας, ενώ διατηρεί τα στοιχεία σας για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, συνήθως όσο επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή του χρήστη στην εταιρία και την επικοινωνία με αυτόν είναι μόνο το όνομα και το email του ενδιαφερόμενου, και αυτό γιατί η εταιρία μας ακολουθεί πιστά τον ΓΚΠΔ και την προβλεπόμενη αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που απαιτούνται για τον αρχικό σκοπό, δηλαδή αυτόν της επικοινωνίας και μόνο με τον χρήστη.

Οι χρήστες που δίνουν τα στοιχεία τους στην εταιρία, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους, αποδέχονται την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters)  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, ενώ έχουν το δικαίωμα απεγγραφής από τη σχετική λίστα όποτε το ζητήσουν.