ΚΑΡΥΔΗΣ LABELS

Print Edge Effect

Με την τεχνική Print Edge που εφαρμόζουμε στην Καρύδης Labels, έχετε τη δυνατότητα να τυπώνετε μία ολόκληρη θεματολογία διαιρεμένη σε μικρότερες. Είναι ένα ισχυρό «όπλο» marketing προκειμένου να ξεχωρίζετε στο ράφι αφού θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με έναν πίνακα ζωγραφικής στο ράφι!